currículum

Actualment:

Des de 1992 fins al 2007:

Formació acadèmica:

Organitzacions professionals: