serveis

Atenció a adults, adolescents, parelles i famílies en situació de conflicte emocional i/o patiment psíquic.

Tractament de:

 • Angoixa i fòbies
 • Depressió i malenconia
 • Simptomatologia obsessiva
 • Dificultats en les relacions interpersonals
 • Conflictes de parella i familiars
 • Dificultats sexuals
 • Adiccions i dependències
 • Situacions traumàtiques
 • Patiment psicosomàtic
 • I, en general, qualsevol altre patiment psíquic

Formats de tractament:

Tota atenció psicològica s’obrirà escoltant la demanda de la persona que consulta, per donar pas, després, a un període diagnòstic i en un tercer moment poder fer, per part del psicòleg, una devolució al pacient de la naturalesa de la problemàtica que porta a consulta. Una vegada acordat un format de treball, es donarà pas al procés psicoterapèutic en sí.

 • Psicoteràpia psicoanalítica focalitzada i de duració acotada
 • Psicoteràpia psicoanalítica de duració no acotada
 • Psicoteràpia psicoanalítica de recolzament